Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te

1.  Rekisterinpitäjä

eBalance Talouspalvelut Oy
Puolikkotie 8, 02230 Espoo
Puhelin: +358 40 580 2236

2.  Rekisterin nimi

eBalance Talouspalvelut Oy:n asiakasrekisteri (jatkossa rekisterinpitäjä)

3.  Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden toimeksiantojen hoitoon, asiakassuhteiden hoitoon, asia­kas­yh­tey­den­pi­toon ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään rekisterinpitäjä omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakasyritys kiellä suoramarkkinointia.

Rekisterinpitäjä saa asiakasrekisterin sisältämät henkilötiedot asiakasyritykseltä. Tietojen rekisteröinti perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaiseen yhteysvaatimukseen.

4.  Rekisterin tietosisältö

Asiakasyrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, verkko-osoite, sähköposti), asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti), tiedot asiakasyrityksen toimeksiannosta, laskutustiedot, asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot.

5.  Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan rekisterinpitäjän asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Tietoja saadaan myös kaupallisista ja julkisista rekistereistä.

6.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja tai siirrä niitä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

7.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjä työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Sekä rekisterinpitäjän että rekisterinpitäjän käyttämien alihankkijoiden tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

8.  Tarkastusoikeus

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (yhteystiedot mainittu kohdassa 1)

9.  Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä saamassaan sähköpostissa olevalla linkillä.

Yh­teys­tie­dot

eBalance Talouspalvelut Oy

talouspalvelut[at]ebalance.fi

PL 26, 02231 Espoo


Puhelin 020 155 1020

(puheluhinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min)eBalance Logo: Paperitonta taloushallintoa - sähköinen talouspalvelu

Au­kio­lo­jat

Sovi tapaaminen

puhelimitse 

arkisin klo 9-16,

sähköpostilla

tai 

Ota yhteyttä -lomakkeella© eBalance Talouspalvelut Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.